Bio

polski | english
Fotografia kreacyjna/ video art / instalacja/ eksperyment artystyczny

EDUKACJA: doktor sztuki, ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach.

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Wyrażam się w kategoriach szeroko pojętego portretu.

W pracy doktorskiej Tożsamość Obrazu badałam kontekst odbioru dzieła artystycznego oraz relacji jakie zachodzą pomiędzy nim (dziełem) a trzema podmiotami twórcą – osobą pozującą – odbiorcą. Na podstawie zestawu własnych dzieł artystycznych – obrazów przedstawiłam moją teorię  dotyczącą tożsamości obrazu.  W pracy badawczej nawiązałam do literatury przedmiotu, autorów takich jak Roland Barthes czy François Soulages. Badania artystyczne prowadziłam w sześciu częściach studium artystycznego: Moje Miasto (2013 – 2014), Mieszczanie. W kadrze i poza nim(2013 – 2014), Urlop. Czas i przestrzeń (2014), BIRDHEADED (2015), Identyczność(2016). Zestawy dzieł zostały użyte w celu uchwycenia definicji tożsamości i obrazu oraz stworzenia własnej definicji tożsamości obrazu. Artystycznym wynikiem badań jest zestaw obrazów z pogranicza fotografii i grafiki The Family ( 2017) oraz Twarze film dokumentalny i zestaw fotografii (2018).


polski | english
Creative photography / video art / installation / artistic experiment

EDUCATION: PhD of Art, graduated the Academy of Fine Arts in Katowice, Poland.

A member of Association of Polish Art Photographers.

Expresses myself in terms of the widely understood portrait.

I investigated the theme of The Identity of the Image in my PhD thesis where I presented the theory of mine based on the artistic and sociological research of the artist, model and recipient’s environment. I refered to the literature of subject like Roland Barthes or François Soulages and I reached the conclusion through six parts of the artistic study: The Town of Mine ( 2013 – 2014), CITIZENS. THE FRAME AND BEYOND (2013 – 2014), Holidays. Time and space (2014), BIRDHEADED ( 2015), Identity (2016). They were used for the purpose of capturing the notion of people’s comprehension of the identity and image. The artistic result of the research is a set of pictures from the border of photography and graphics The Family (2017) and Faces documentary film and a set of photographs (2018)